16. zasedání zastupitelstva města konané dne 11. 2. 2021

zveřejněno: 4. 2. 2021
konané dne 11. 2. 2021

» 16. zasedání zastupitelstva města «

 

» Kompletní zvukový záznam 16. zasedání

Zvukové záznamy k jednotlivým bodům zasedání:

1. Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb - vyhodnocení
2.

Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6272 v k. ú. Město Žďár

3. Schválení seznamu místních názvů a pomístních jmen včetně grafického přehledu v k. ú. Zámek Žďár
4. Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6708 v k. ú. Město Žďár
5. Nabytí pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě U Klafárku, ZR 3 a u řeky Sázavy, ZR 8
6. Nabytí - dar silnice III/35421 - ul. Jamská, ZR 1 včetně pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava
7.

Prodej pozemků v k.ú. Město Žďár lokalita ul. Jamská, ZR 1

8.

Převedení ČOV do společného infrastrukturního majetku SVaK

9. Aktualizace účetní hodnoty vkládaného majetku do hospodaření SVaK
10. Směrnice č. 4/2021 Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou
11. Rozpočtové opatření č. 1/2021
12. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA z.s.
13. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
14. Různé

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města