17. zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 18. 3. 2021
konané dne 25. 3. 2021

» 17. zasedání zastupitelstva města «

 

» Kompletní zvukový záznam 17. zasedání

Zvukové záznamy k jednotlivým bodům zasedání:

1. Žádost o proplacení odsportovaných hodin Orel jednota Žďár nad Sázavou
2.

Vyhodnocení DP Sportoviště 2021

3. Vyhodnocení DP Sport 2021
4. Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2021
5. Vyhodnocení DP Kultura 2021
6. Inventarizace 2020 - odpis nedobytných pohledávek
7.

Prodej pozemku p. č. 5373/2 v k. ú. Město Žďár lokalita PZ Jamská, ZR 1

8.

Prodej pozemku p. č. 4669/115 v k. ú. Město Žďár lokalita sídliště "Vodojem" ul. Špálova, ZR 7

9. Směna nemovitostí 44 členských obcí LDO Přibyslav (město Žďár nad Sázavou podílový spoluvlastník) v k.ú. Staré Ransko a k. ú. Hodíškov x LDO Přibyslav v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
10. Směna lesních pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k. ú. Staré Ransko - Obec Slavětín x 44 členských obcí LDO Přibyslav (město Žďár nad Sázavou podílový spoluvlastník)
11. Prodej pozemku p. č. 4669/81 v k. ú. Město Žďár lokalita sídliště "Vodojem" ul. Kavánova, ZR 7
12. Prodej pozemku části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár lokalita sídliště "Klafar" ul. Uhlířská, ZR 3
13. Prodej pozemku části p. č. 6209/7 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Smíchov, ZR 1
14. Prodej pozemků části p. č. 2166/1, 2136/1, 2164 a 2165 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Jungmannova, ZR 1
15. Žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby - zámečnická dílna na p. č. 7311/4 v k.ú. Město Žďár v lokalitě "U Malého lesa" ZR 1
16. Nevyužití předkupního práva města k pozemku p. č. 8037/30 v k.ú. Město Žďár lokalita Klafar ul. Barvířská, ZR 8
17. Prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení pro výstavbu BD - Prima bydlení s.r.o.
18. Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2021“
19. Návrh na vydání Změny č.4 ÚP Žďár nad Sázavou
20. Úvěr 2021
21. Rozpočtové opatření č. 2/2021
22. Informace o podání žádosti Ministerstvu spravedlnosti ČR o náhradu škody ve výši 3 976 871,- Kč a náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 000,-Kč z titulu nesprávného úředního postupu dle zákona č. 82/1988 Sb.
23. Nezávislý právní posudek ve věci posouzení případné škody vzniklé v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
24. Návrh na prominutí pohledávky
25. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2020
26. Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 23. 2. 2021
27. Různé

 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města