18. zasedání zastupitelstva města konané dne 6. 5. 2021

zveřejněno: 29. 4. 2021
konané dne 6. 5. 2021

» 18. zasedání zastupitelstva města «

 

» Kompletní zvukový záznam 18. zasedání

Zvukové záznamy k jednotlivým bodům zasedání:

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - zrušení OZV č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2.

Odvolání a volba nového člena Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou

3. Veřejnoprávní smlouva – Senioři ČR
4. Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Žďár nad Sázavou
5. Pořízení nového územního plánu Žďár nad Sázavou
6. Pořízení změny č. 5 územního plánu Žďár nad Sázavou
7.

Návrhy na pořízení změny územního plánu Žďár nad Sázavou

8.

Prodej pozemku části p. č. 1952/3 v k. ú. Město Žďár lokalita řadových garáží "U SATTU" ul. Okružní, ZR 3

9. Směna pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská - Brněnská, ZR 1
10. Směna pozemků v k. ú. Stržanov - majetkoprávní vypořádání
11. Prodej pozemku p. č. 1263/1 - části cca 85 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou
12. Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6669 v k. ú. Město Žďár
13. Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6708 v k. ú. Město Žďár
14. Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6644 v k. ú. Město Žďár
15. Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 647/11 a 647/12 v k. ú. Zámek Žďár - dar do vlastnictví města z vlastnictví Kraje Vysočina
16. Neodstoupení od kupní smlouvy - prodej pozemku p.č. 8069/1 v k.ú. Město Žďár lokalita Klafar
17. Žádost o změnu termínu kolaudace stavby na části pozemku p.č. 9518/5 v k.ú. Město Žďár v PZ Jamská
18. Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
19. Rozpočtové opatření č.3/2021
20. Různé

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.