2. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 12. 2018

zveřejněno: 6. 12. 2018
konané dne 13. 12. 2018

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,

které se bude konat ve čtvrtek 13. prosince  2018 v 16:00 h

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou

 

» Program 2. zasedání s anotacemi

 

PROGRAM:

1. Osadní výbory v místních částech města
2. Majetkoprávní jednání
3. Volba přísedících Okresního soudu ZR na volební období 2018 – 2022
4. Odměny neuvolněných členů ZM
5. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření
6.

Rozpočtové opatření č. 7/2018

7.

Návrh rozpočtu města na rok 2019

8. Různé

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města