2. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 12. 2018

zveřejněno: 6. 12. 2018
konané dne 13. 12. 2018

» Program 2. zasedání s anotacemi

» Zápis z 2. zasedání

» Záznam z 2. zasedání

» Zvukový záznam 2. zasedání

PROGRAM:

1. Osadní výbory v místních částech města  mp3
2. Majetkoprávní jednání  mp3
3. Volba přísedících Okresního soudu ZR na volební období 2018 – 2022  mp3
4. Odměny neuvolněných členů ZM  mp3
5. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření  mp3
6.

Rozpočtové opatření č. 7/2018  mp3

7.

Návrh rozpočtu města na rok 2019  mp3

8. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města