22. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 6. 2017

zveřejněno: 15. 6. 2017
konané dne 22. 6. 2017

Program 22. zasedání s anotacemi

Zápis z 22. zasedání

Záznam z 22. zasedání

Zvukový záznam z 22. zasedání

Program:

1. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2016  mp3
2. Závěrečný účet města Žďár n. S. za rok 2016, přezkoumání hospodaření za rok 2016  mp3
3. Rozpočtové opatření č. 4  dodatek  mp3
4. Majetkoprávní jednání  mp3
5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III  mp3
6. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská  mp3
7. Názvy ulic - Klafar III, C 2  mp3
8. Revitalizace sportovní zóny - dotace  mp3
9. Finanční dary Kraje Vysočina mp3
10. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  mp3
11. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO  mp3
12. Různé  mp3

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města