3. zasedání zastupitelstva města konané dne 7. 2. 2019

zveřejněno: 31. 1. 2019
konané dne 7. 2. 2019

» Program 3. zasedání s anotacemi

» Zápis ze 3. zasedání

» Záznam ze 3. zasedání

» Zvukový záznam 3. zasedání

PROGRAM:

1. Zřízení výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů  mp3
2. Majetkoprávní jednání  mp3
3. Zastupování města v LDO Přibyslav  mp3
4. Dotační program „Obnova kulturních památek a arch. cenných staveb“ -  vyhodnocení  mp3
5. Revokace usnesení č .j. 1/2018/ORÚP/4  mp3
6.

Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2  mp3

7.

Oprava místní komunikace, ul. Strojírenská - dotace  mp3

8.

Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města