4. zasedání zastupitelstva města konané dne 14. 3. 2019

zveřejněno: 7. 3. 2019
konané dne 14. 3. 2019

» Program 4. zasedání s anotacemi

» Zápis ze 4. zasedání

» Záznam ze 4. zasedání

» Zvukový záznam 4. zasedání

PROGRAM:

1. Změna č. 1 územního plánu  mp3
2. Majetkoprávní jednání  mp3
3. Zastupování města v SVK Žďársko  mp3
4. Zastupování města ve spol. SATT, a.s.  mp3
5. Zhodnocení finančních prostředků FSFP  mp3
6.

Finanční vypořádání r. 2018, rozpočtové opatření č. 1  mp3

7.

Rozpočtové opatření č. 2  mp3

8.

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019  mp3

9. Vyhodnocení DP Kultura 2019  mp3
10. Vyhodnocení DP Sport 2019  mp3
11. MA 21 – ustanovení odpovědného politika  mp3
12. Participativní rozpočet  mp3
13. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018  mp3
14. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města