4. zasedání zastupitelstva města konané dne 9. 2. 2023

zveřejněno: 2. 2. 2023
konané dne 9. 2. 2023

Program, materiály a zápis: 4. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání:

1.

Jednací řád zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

2.

Volba členů volební komise

3.

Volba předsedy finančního výboru - veřejné hlasování

4.

Volba předsedy finančního výboru

5.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2023"

6.

Osadní výbor v místní části Radonín

7.

Osadní výbor v místní části Veselíčko

8. Osadní výbor v místní části Stržanov
9. Osadní výbor v místní části Mělkovice
10. MA 21 ustanovení odpovědného politika
11. Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2023
12. Partnerská smlouva - město Lešno
13. Program "Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb" - vyhodnocení
14. Návrh č.1 na pořízení změny územního plánu Žďár nad Sázavou
15. Návrh č. 2 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
16. Návrh č. 3 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
17. Návrh č. 4 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
18. Návrh č. 5 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
19. Návrh č. 6 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
20. Návrh č. 7 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
21. Návrh č. 8 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
22. Návrh č. 9 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
23. Návrh č.10 na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Sázavou
24. Pořízení změny č. 7 územního plánu Žďár nad Sázavou
25. Darovací smlouva
26. Odprodej pozemků města - p. č. 361 ve výměře 249 m2 a p. č. 279/3 ve výměře 1029 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. U Taferny ZR 2 – za účelem zahrádkaření a rekreace - neschválení vyhlášení záměru
27. Odprodej pozemku města - p. č. 9959 ve výměře 2 111 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě "Vetla" ZR 1 – provozování lesního hospodářství - neschválení vyhlášení záměru
28.

Prodej pozemku p.č. 5385/3 v k.ú. Město Žďár PZ Jamská ZR 1

29. Bezúplatné nabytí nemovitostí - dar do vlastnictví města, a to parkovacích stání, chodníku a terénních úprav na pozemcích města v k.ú. Město Žďár v ul. Komenského, ZR 3 z vlastnictví OREL jednota Žďár nad Sázavou - schválení
30. Využití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6304 v k.ú. Město Žďár lokalita DRUHÁK ul. Smíchov, ZR 1
31. Uzavření dodatku ke Kupní smlouvě
32. Odprodej pozemku města části p. č. 774/93 nově dle GP p. č. 774/137 ve výměře 14 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar – majetkoprávní vypořádání zbytkového pozemku pro zahradu u RD - sjednocení s pozemkem p. č. 774/123 – schválení
33. Využití předkupního práva města ke koupi Prefa garáže na pozemku města p.č. 6357 v k.ú. Město Žďár lokalita "Druhák" ul. Smíchov, ZR 1 - schválení
34. Prodloužení čerpání příspěvku PO za rok 2022
35. Rozpočtové opatření č. 2/2023
36. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
37. Různé
  Celkový zvukový záznam 4. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města