5. zasedání zastupitelstva města konané dne 25. 4. 2019

zveřejněno: 18. 4. 2019
konané dne 25. 4. 2019

» Program 5. zasedání s anotacemi

» Zápis z 5. zasedání

» Záznam z 5. zasedání

» Zvukový záznam 5. zasedání

PROGRAM:

1. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019  mp3
2. Udělení ocenění města Žďár n. S.  mp3
3. Dar Martině Sáblíkové  mp3
4. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019  mp3
5. Veřejnoprávní smlouvy – Charita, Senioři ČR  mp3
6.

Majetkoprávní jednání  mp3

7.

Rozpočtové opatření č. 3  mp3

8.

Smlouva o úplatném převodu akcií společnosti Satt a.s.  mp3

9. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města