6. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 6. 2019

zveřejněno: 6. 6. 2019
konané dne 13. 6. 2019

» Program 6. zasedání s anotacemi

» Zápis z 6. zasedání

» Záznam z 6. zasedání

» Zvukový záznam 6. zasedání

 

PROGRAM:

1. Ručení za úvěr PO Kultura Žďár  mp3
2. DP – Podpora stomatologických služeb  mp3
3. Koncepce bydlení  mp3
4. Účetní závěrka města za rok 2018  mp3
5. Závěrečný účet města za rok 2018  mp3
6.

Rozpočtové opatření č. 4  mp3

7.

Úvěr ve výši 57 mil. Kč  mp3

8.

Majetkoprávní jednání  mp3

9. Pakt starostů a primátorů  mp3
10. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města