6. zasedání zastupitelstva města konané dne 13. 6. 2019

zveřejněno: 6. 6. 2019
konané dne 13. 6. 2019

POZVÁNKA

na 6. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,

které se bude konat

ve čtvrtek 13. června 2019 v 16:00 h

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou

 

» Program 6. zasedání s anotacemi

PROGRAM:

1. Ručení za úvěr PO Kultura Žďár
2. DP – Podpora stomatologických služeb
3. Koncepce bydlení
4. Účetní závěrka města za rok 2018
5. Závěrečný účet města za rok 2018
6.

Rozpočtové opatření č. 4

7.

Úvěr ve výši 57 mil. Kč

8.

Majetkoprávní jednání   

9. Pakt starostů a primátorů
10. Různé

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města