7. zasedání zastupitelstva města konané dne 5. 9. 2019

zveřejněno: 29. 8. 2019
konané dne 5. 9. 2019

» Program 7. zasedání s anotacemi

» Zápis ze 7. zasedání

» Záznam ze 7. zasedání

» Zvukový záznam 7. zasedání

 

PROGRAM:

1. Změna č. 1 ÚP města – návrh na vydání  mp3
2. Žádosti o změnu ÚP města  mp3
3. Změna ÚP č. 3 – schválení pořízení  mp3
4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb  mp3
5. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2019  mp3
6.

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  mp3

7.

Majetkoprávní jednání  mp3

8.

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II  mp3

9. Rozpočtové opatření č. 5/2019  mp3
10. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.