8. zasedání zastupitelstva města konané dne 31. 10. 2019

zveřejněno: 24. 10. 2019
konané dne 31. 10. 2019

» Program 8. zasedání s anotacemi

» Zápis z 8. zasedání

» Záznam z 8. zasedání

» Zvukový záznam 8. zasedání

 

PROGRAM:

1. Vyhodnocení DP „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“  mp3
2. Vyhlášení DP „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotnických služeb 2020“  mp3
3. Vyhlášení DP „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotnické oblasti 2020“  mp3
4. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Charita  mp3
5. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020  mp3
6.

Závěrečná zpráva UNESCO  mp3

7.

Rozpočtová opatření 6/2019  mp3

8.

Majetkoprávní jednání  mp3

9. Prodej pozemků pro rodinné domy ulice Barvířská  mp3
10. Nabytí a využití části hotelu FIT  mp3
11.

Potenciál města Žďáru nad Sázavou  mp3

12. Návrh VPS pro zajištění meziobecní spolupráce  mp3
13. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města