9. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. 9. 2023

zveřejněno: 21. 9. 2023
konané dne 26. 9. 2023

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města

Příloha k zápisu - Hlasování k navrženým usnesením

Návrh zastupitele Ing. Havlíka - usnesení daň z nemovitostí

Záznam z 9. zasedání

 

Program zasedání:

1. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
2. Různé
  Celkový zvukový záznam 9. zasedání

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města