9. zasedání zastupitelstva města konané dne 12. 12. 2019

zveřejněno: 5. 12. 2019
konané dne 12. 12. 2019

» Program 9. zasedání s anotacemi

» Zápis z 9. zasedání

» Záznam z 9. zasedání

» Zvukový záznam 9. zasedání

 

PROGRAM:

1. Finanční dar pro město Chust  mp3
2. OZV č. 1/2019 – místní poplatky ze psů  mp3
3. OZV č. 2/2019 – místní poplatky z pobytu  mp3
4. OZV č. 3/2019 – poplatky za komunální odpad  mp3
5. Majetkoprávní jednání  mp3
6.

OZV č. 5/2019 – školské obvody ZŠ  mp3

7.

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21  mp3

8.

Vyhlášení DP Podpora stomatologických služeb ve městě  mp3

9. Rozpočtové opatření č. 7/2019  mp3
10. Dodatek ke smlouvě o úvěru  mp3
11.

Návrh rozpočtu 2020  mp3

12. FSFP  mp3
13. Různé  mp3

  

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města