Ustavující zasedání zastupitelstva města konané dne 2. 11. 2018

zveřejněno: 26. 10. 2018
konané dne 2. 11. 2018

» Zápis z ustavujícího zasedání

» Záznam z ustavujícího zasedání

» Zvukový záznam ustavujícího zasedání

PROGRAM:

1. Určení ověřovatelů zápisu mp3
2. Určení návrhové komise mp3
3. Volba členů volební komise, veřejné hlasování, volba předsedy volební komise mp3
4. Stanovení počtu členů rady města mp3
5. Stanovení počtu místostarostů mp3
6.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění mp3

7.

Volba starosty mp3

8. Volba místostarostů mp3
9. Určení pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci mp3
10. Pověření starosty a místostarostů města Žďár nad Sázavou některými úkoly mp3
11. Volba dalších členů rady města mp3
12. Zřízení výborů zastupitelstva města (Finanční, Kontrolní) mp3
13. Volba předsedy finančního výboru mp3
14. Volba členů finančního výboru mp3
15. Volba předsedy kontrolního výboru mp3
16. Volba členů kontrolního výboru mp3
17. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města mp3
18. Různé mp3

 

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.
      starosta města