Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

jméno a příjmenítelefon

e-mail

předseda výboru:
Ing. Vladimír Novotný - -
tajemnice výboru:
Ing. Michaela Bořilová  566 688 105 michaela.borilova@zdarns.cz
členové výboru:
Jiří Bidmon - -
Vít Filipenský - -
JUDr. Miloš Jirman - -
Ing. Miroslav Keller - -
Ing. Jaroslav Kovačka - -
Ing. Irena Pechová - -
Miroslav Stehno - -
Ing. Petr Stoček - -
Ing. Zuzana Šánová - -
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA - -

 

>> Jednací řád kontrolního výboru

 

Zápisy ze zasedání:

 

2014 - 2018