Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

jméno a příjmenítelefon

e-mail

předseda výboru:
Ing. Vladimír Novotný 731 546 469 novotny.v@kr-vysocina.cz
tajemnice výboru:
Ing. Michaela Bořilová  566 688 105 michaela.borilova@zdarns.cz
členové výboru:
Jiří Bidmon 724 261 416 -
Vít Filipenský 561 110 732 vit@filipensky.eu
JUDr. Miloš Jirman 602 720 945 jirman@ajk.cz
Ing. Miroslav Keller 606 727 293 miroslav.keller@zdas.cz
Ing. Jaroslav Kovačka 603 741 080 info@kovacka.cz
Ing. Irena Pechová 702 045 610 -
Miroslav Stehno 602 511 800 mirastehno@gmail.com
Ing. Petr Stoček 776 802 202 ing.stocek@gmail.com
Ing. Zuzana Šánová 604 664 857 zuzana.sanova@centrum.cz
Ing. Rudolf Voráček - -


>> Jednací řád kontrolního výboru

 

Zápisy ze zasedání:

 

2014 - 2018