Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

jméno a příjmení telefon

e-mail

předseda výboru:
MUDr. Jan Mokříš 602 305 341   j.mokris@email.cz
tajemnice výboru:
Ing. Michaela Bořilová  566 688 105 michaela.borilova@zdarns.cz
členové výboru:
PaedDr. Miloslava Brychtová 737 753 445 mbrychtova@centrum.cz 
Josef Drdla 603 293 591   josef.drdla@seznam.cz
Ing. Tomáš Havlík  

havlito@centrum.cz

Ing. Rudolf Voráček 604 315 871  voracek@spszr.cz
Bohumil Trávník    
Ing. Jan Zástěra 603 180 885   projekce.zastera@gmail.com


>> Jednací řád kontrolního výboru

 

Zápisy ze zasedání:

 

2018 - 2022

2014 - 2018