Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

jméno a příjmenítelefon

e-mail

předseda výboru:
Bc. Ladislav Bárta 774 701 107 ladislav.barta@zdarsko.cz
tajemnice výboru:
Ing. Michaela Bořilová  566 688 105 michaela.borilova@zdarns.cz
členové výboru:
Vít Filipenský - filipensky@eurogrant.cz
Ing. Jaroslav Kovačka 603 741 080 info@kovacka.cz
RNDr. Pavel Milička 732 609 709 pam65@seznam.cz
Ing. Irena Pechová 702 045 610 irena.pechova@del.cz
Stanislav Růžička 602 256 955 stanislav.ruzicka@santini.cz
Bc. Roman Souček 725 260 927 roman.soucek@centrum.cz
Ing. Petr Stoček 776 802 202
566 621 714
0566621714@iol.cz
Ing. Radim Technik 776 889 549 radim.technik@seznam.cz

 

>> Jednací řád kontrolního výboru

 

Zápisy ze zasedání: