Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 6. 3. 2019

 

jméno a příjmení telefon

e-mail

předseda výboru:
PhDr. Zdeněk Kulhánek 608 529 851 druwyd@centrum.cz
tajemnice výboru:
Mgr. Ivana Miklíková 566 688 132 ivana.miklikova@zdarns.cz
členové výboru:
MUDr. Beáta Bílková 602 596 296 bilkova.b@seznam.cz
Ing. Jan Havlík, MPA 603 258 482 janhav65@gmail.com
Vít Bohumil Homolka 604 142 589 v.b.homolka@centrum.cz
Jaroslav Hulák 602 646 755 jaroslav.hulak@gmail.com
Vítězslav Koráb 603 548 533 bond007-m@seznam.cz
Ing. Zdeněk Štursa

-

stursa@sbdzh.cz

 

Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou

Pravidla udělování ocenění města Žďár nad Sázavou

 

Zápisy ze zasedání:

 

Volební období 2018 - 2022