Kalendář akcí

Kalendář akcí na Vysočině
15
květen

Svatojánská pouť na Zelené hoře

15. 5. 2021 17:00 - 18:00
Z důvodu rozsáhlých oprav interiéru poutního chrámu a pole poutníků (mezi kostelem a ambitem) bude pouť slavena mimo areál na postaveném pódiu. Pódium bude vně poutních ambitů, s ozvučením a lavičkami pro poutníky. V celém areálu bude otevřena pouze polovina ambitů s nabídkou duchovní literatury a suvenýrů. V případě příznivého počasí vyjde poutní procesí v 16 hodin z baziliky na Zelenou horu.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
16
květen

Svatojánská pouť na Zelené hoře

16. 5. 2021 06:00 - 15:306:00, 7:30, 9:00, 10:30 14:30
Z důvodu rozsáhlých oprav interiéru poutního chrámu a pole poutníků (mezi kostelem a ambitem) budou poutní mše svaté slaveny mimo areál na postaveném pódiu. Pódium bude vně poutních ambitů, s ozvučením a lavičkami pro poutníky. V celém areálu bude otevřena pouze polovina ambitů s nabídkou duchovní literatury a suvenýrů.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
16
květen

Nikodémova noc

16. 5. 2021 20:00 - 22:00
Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici je vždy kněz i jáhni.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
16
červen

Nikodémova noc

16. 6. 2021 20:00 - 22:00
Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici je vždy kněz i jáhni.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
16
červenec

Nikodémova noc

16. 7. 2021 20:00 - 22:00
Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.
K dispozici je vždy kněz i jáhni.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
16
srpen

Nikodémova noc

16. 8. 2021 19:00 - 21:00
Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici je vždy kněz i jáhni.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz