Kalendář akcí

Kalendář akcí na Vysočině
6
prosinec

Mikulášská poutní mše svatá pro děti

6. 12. 2019 17:15 - 18:30
Duchovní akce, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
8
prosinec

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické

8. 12. 2019 18:00 - 19:00
Slovem provede Alžběta Hatajová; hudbu zajistí Trefa do černého (romská kapela, Praha).
Duchovní akce, Café u tety Hany
pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, telefon: 566 666 211, e-mail: sazava@evangnet.cz
13
prosinec

Slavnost světla ke cti svaté Lucie

13. 12. 2019 18:30
Vystoupí trumpetisté ze ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou a uskuteční se průvod v ambitech. Při adventním koncertu se představí Barbora Mičková - soprán, Michaela Štefáčková - mezzosoprán a Hana Loubková - klavír.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
16
prosinec

Nikodémova noc

16. 12. 2019 19:00 - 21:00
Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.
K dispozici je vždy kněz i jáhni.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
24
prosinec

Vigilie Narození Páně

24. 12. 2019 16:00 - 17:00
Mše svatá pro rodiče s dětmi, zpívá dětská schola od sv. Prokopa.
Duchovní akce, kostel sv. Prokopa
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR I, telefon: 566 625 943, 728 370 027, e-mail: zdar-mesto@dieceze.cz
24
prosinec

Půlnoční mše svatá

24. 12. 2019 21:00 - 22:00
Duchovní akce, Husova kaple, Kopečná
pořadatel: NO CČSH Žďár nad Sázavou, telefon: 774 520 726, e-mail: ccshzdar@email.cz
24
prosinec

Půlnoční mše svatá

24. 12. 2019 21:00 - 22:00
Zpívá chrámový sbor FONS - vánoční mše Zdeňka Lukáše - Radujme se všichni v Pánu.
Duchovní akce, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
24
prosinec

Noční mše svatá

24. 12. 2019 22:00 - 23:00
Jiří Pavlica: Missa brevis - chrámový sbor sv. Prokopa a orchestru učitelů ZUŠ
Duchovní akce, kostel sv. Prokopa
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR I, telefon: 566 625 943, 728 370 027, e-mail: zdar-mesto@dieceze.cz
25
prosinec

Slavnost Narození Páně

25. 12. 2019 10:30 - 11:30
Jiří Pavlica: Missa brevis - chrámový sbor sv. Prokopa a orchestru učitelů ZUŠ
Duchovní akce, kostel sv. Prokopa
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR I, telefon: 566 625 943, 728 370 027, e-mail: zdar-mesto@dieceze.cz
31
prosinec

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

31. 12. 2019 23:00 - 23:59
22:30 troubení koled v ambitech poutního kostela
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz
12
leden

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické

12. 1. 2020 18:00 - 19:00
Slovem provede Alžběta Hatajová; hudbu zajistí Little men (mezinárodní 4 členná kapela).
Duchovní akce, Café u tety Hany
pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, telefon: 566 666 211, e-mail: sazava@evangnet.cz
16
leden

Nikodémova noc

16. 1. 2020 19:00 - 21:00
Každý měsíc je možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici je vždy kněz i jáhni.
Duchovní akce, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
cena: zdarma
pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz